O nás

Lesní klub Mloček je předškolní zařízení pro děti od tří do sedmi let, kde mají děti možnost učit se a růst v každodenním přímém kontaktu s přírodou.

První kroky směřující k založení Mločka započaly na jaře roku 2016 společnými výlety do přírody. Od září 2016 byl spuštěn třídenní provoz s osmičlennou skupinou dětí a dvěma průvodci. Dětí postupně přibývalo a časem jsme na žádost rodičů rozšířili provoz na čtyřdenní. V současné době je Lesní klub Mloček v provozu od pondělí do čtvrtka – v čase 8.30 – 15.30 hod. Stálou skupinu patnácti dětí doprovází vždy dva průvodci. Jako zázemí nám 7 let sloužil skautský srub v údolí Věžnického potoka nedaleko obce Bouzov-Kozov. Nachází se mezi bukovými lesy, které nabízí ukrýt velkému počtu mloků – odtud náš název. V září 2023 začal lesní klub Mloček provoz na novém místě v Radnici u Pavlova. Společnými silami jsme vytvořili nové zázemí v maringotce v romantickém třešňovém sadu.

Naším cílem je vychovávat a vzdělávat děti se zdravým postojem k sobě, k ostatním a k prostředí, ve kterém žijí. Důležitými kvalitami jsou pro nás laskavost a spolupráce, úcta ke všemu živému. Pedagogická koncepce vychází z přirozeného koloběhu roku a je orámována svátky a tradicemi, které nás celým rokem provází. Velký důraz klademe na rytmus dne, který je stále stejný a poskytuje dětem bezpečné hranice. Zároveň dáváme hodně prostoru volné hře, která zaujímá důležité místo v naší vzdělávací koncepci. Pracujeme také s bezpečným rizikem. Děti u nás mohou lézt na stromy, pracovat s opravdovým nářadím, používat ostré nože či vařit na ohni. Protože je skupina malá a její složení neměnné, navazují děti úzké vztahy mezi sebou i s pedagogy. Jsme přesvědčeni, že toto vše přispívá k jejich zdravému růstu. Důležitá je pro nás i spolupráce s rodiči. Ti jsou součástí komunity, podílí se na chodu lesního klubu a svými příspěvky umožňují jeho fungování. Usilujeme o to, abychom si při výchově dětí byli partnery.

Denní harmonogram

8.30-9.00 Příchod dětí do školky, volná hra v okolí maringotky

9.00-9.30 Ranní kruh (uvítací píseň, říkadla, písně a hry dle koloběhu roku)

9.30.-11.30 Pobyt v přírodě (cestou místo na dopolední svačinu, v  zimě svačina v zázemí)

11.30-12.30 Přípravy k obědu, oběd, mytí nádobí

12.30-13.30 Příprava na odpočinek a společný odpočinek s pohádkou (jednou týdně příprava předškoláků)

13.30-14.30 Spánek malých dětí a  odpolední výtvarné a tvořivé aktivity s ostatními

14.30-15.00 Odpolední svačina a společné rozloučení

15.00-15.30 Volná hra venku