Docházka a školkovné

Školní rok 2023/2024

4 dny (PO-ČT) ……….. 5500 Kč měsíčně/dítě (slevy na sourozence nesposkytujeme)

Jiný model docházky než plný čtyřdenní nenabízíme. Šestiletá zkušenost nám ukázala, že se všichni cítíme nejlépe, když se složení skupiny nemění. Všechny děti k nám tedy dochází čtyři dny v týdnu, od pondělí do čtvrtka. Stejně jako každý den plyne v přirozeném neměnném rytmu, plyne v něm i celý týden. Šetříme tak energii dětí i průvodců. Vytváříme bezpečné hranice. Nikomu z dětí neuniká žádná část programu, příprav na slavnosti, apod. Navazujeme užší vzájemné vztahy a udržujeme rodičovskou komunitu komorní. I nejmenší (tříleté) děti čtyřdenní docházku zvládnou.

V ceně školkovného není zahrnuta strava. Ta je soukromou aktivitou rodičů. Rodiče jídlo připravují a vozí denně čerstvé do zázemí lesního klubu.